Neonatologie

Compartimentul de neonatologie funcţionează în aceeaşi clădire cu compartimentul Obsetetrică-Ginecologie într-o parte separată a acesteia tocmai pentru a putea asigura o relaţie corespunzătoare între mame şi noi născuţi. Neavând medic specialist în neonatologie activitatea medicală este asigurată de d-na dr. de la Pediatrie care are şi competenţă în neonatologie şi de d-na dr. de la Obstetrică - Ginecologie. Ele sunt ajutate de 5 asistente care au sarcini de serviciu direct la compartimentul de neonatologie.