Compartimentul chirurgie

Compartimentul chirurgie este alcătuit de fapt din chirurgia generală şi ortopedia şi chirurgia infantilă, şi este localizată în clădirea principală construită în anul 1913. Cu toate că clădirea are o vechime de aproape 100 de ani este în stare foarte bună datorită întreţinerii şi modernizării continue. La spaţiile propriu zise ale chirurgiei în care sunt plasate cele 15 de paturi ale compartimentului, se adaugă o sală de operaţii în care anual se efectuează un număr de 619 operaţii de mai mică amploare având în vedere posibilităţile limitate ale spitalului în acest sens.

Activitatea medicală este asigurată de 2 medici chirurgi, ATI precum şi de un număr de 8 asistenete, 6 infirmiere, 1 îngijitoare de curăţenie. De asemenea pentru a susţine această activitate în viitor avem doi medici rezidenţi. Activitatea secţiei se desfăşoară permanent 24 de ore, 365 de zile pe an.