Compartimentul boli interne

Compartimentul Boli Interne îşi desfăşoară activitatea la etajul I al corpului construit lângă clădirea principală în anul 1975. Compartimentul găzduieşte un număr de 22 de paturi pe o suprafaţă de 227 mp., având 10 saloane, toaleta comună şi alte încăperi anexe. Din punct de vedere structural clădirea este într-o stare bună, dar spaţiul este cam mic pentru volumul de pacienţi care se tratează la acest compartiment. Activitatea medicală este asigurată de 2 medici de specialitatea medicină internă, neurologie, cardiologie precum şi de un număr de 6 asistenete, 5 infirmiere, 2 îngijitoare de curăţenie. Activitatea secţiei se desfăşoară permanent 24 de ore, 365 de zile pe an.