Ambulatoriul de specialitate integrat al spitalului

Ambulatoriul de specialitate integrat al spitalului se afla a parterul cladirii Compartimentului Boli Interne având acces facil pentru toate categoriile de pacienţi inclusiv pentru pacienţii cu disabilităţi fizice. Aici sunt amplasate cabinetele medicale corespunzătoare secţiilor spitalului:

  • cabinet de medicină internă
  • cabinet de chirurgie generală
  • cabinet de pediatrie
  • cabinet de oftalmologie
  • cabinet de obstetrică ginecologie
  • cabinet de cardiologie
  • cabinet de ORL
  • cabinet de neurologie
  • cabinet de recuperare, medicină fizică si balneologie
  • compartimentul de explorări funcţionale

Tot aici se află Fişierul care asigură îndrumarea şi evidenţa pacienţilor şi lucrările de statistică medicală, precum şi Camera de gardă a spitalului care asigură tratamentul tuturor urgenţelor care apar în Bazinul Baraolt (25000 de persoane). Tocmai pentru importanţa deosebită a acestei activităţi Camera de gardă este dotată cu aparatură foarte performantă şi este în conexiune permanentă audio-video-date cu centrul SMURD din Târgu Mureş.

Din punct de vedere al personalului activitatea este asigurată de acelaşi medici cae lucrează şi pe compartimentele cu paturi astfel încât să se asigure un program de 7 ore în ambulatoriu la specialităţile la care avem 2 medici şi de 3 ore la specialităţile la care avem un singur medic. Această activitate se facturează separat către Casa de Asigurări de Sănătate Covasna (avem contract separat pentru această activitate) pe baza numărului de consultaţii efectuate de către medici. Activitatea medicilor este susţinută de cinci asistente.