Rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil

Joi, 10.08.2023
Nr. crt. Numele şi prenumele Note acordate la test-grila/lucrare scrisa Rezultate Concluzia comisiei
Verificarea dosarului de concurs Note acordate la susținerea Proiectului de management Nota la evaluarea abilitatile managerilale Admis/Respins
1. Ec.Kolumbán Zita Admis 9,00 9,44 9,50 ADMIS 9,31