Rezultatele verificării dosarelor de înscriere pe postul de director medical în cadrul Spitalului Orășenesc Baraolt organizat în data de 30.12.2022

Marți, 27.12.2022 14:13

Nr. crt.

Nr. Dosar

Rezultat

Motivare

1.

Nr. 5141/22.12.2022

Admis

-

2.

Nr. 5143/22.12.2022

Respins

Dosar incomplet,. Nu corespunde condițiilor de fond și de formă stabilite în legislația în vigoare și în publicația de concurs.

Termen de contestație: 24 ore de la data și ora afișării.