Condiții de internare și externare

Informații privind internarea pacienților

Serviciile medicale spitaliceşti se acordă asiguraţilor pe baza urmatoarelor acte:

 1. actul de identitate;
 2. biletul de internare semnat de medicul specialist din ambulatoriu sau medicul de familie (în perioada de valabilitate cerută de dispozițiile CNAS conform Contractului Cadru);
 3. cardul de sănătate/adeverință înlocuitoare de la CJAS;
 4. dovada calității de asigurat prin adeverința de la locul de muncă cu mențiunea că s-a platit contribuția la C.A.S., adeverință eliberată de CJAS de domiciliu sau cupon de pensie. Calitatea de asigurat va fi verificată la Biroul de Internări/Externări prin accesarea site-ului www.cnas.ro;
 5. dacă pacientul NU se regăsește în baza de date, sau NU poate prezenta dovada calității de asigurat va semna Angajamentul de Plată– document prin care pacientul se angajează să prezinte în timp util dovada calității de asigurat sau să achite cheltuielile de spitalizare;
 6. în cazul în care un pacient asigurat sau neasigurat solicită o intervenție medicală care nu se află pe lista serviciilor medicale spitaliceşti decontate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, pacientul va semna Angajamentul de Platăa serviciilor solicitate contra cost.

Informatii privind externarea pacientilor

Externarea pacienților de pe secție se face la recomandarea medicului curant conform evoluției stării de sănătate a pacientului.

Programare pentru externare

Programarea și comunicarea externării se va realiza cu cel puţin 12 ore înainte de externare. În cazul pacientilor care necesită însoțire, aparținătorii sunt anunțați cu minim 48 de ore înainte de externare.

La externare pacientul primeste urmatoarele documente

 1. biletul de externare/scrisoarea medicala in cel putin 2 exemplare, cu una din copii urmand a se prezenta la medicul de familie și/sau medicul curant specialist din ambulatoriu pentru înregistrare, alta pentru serviciile de asigurare a continuității îngrijirilor, pentru cazurile care necesită o monitorizare continuă imediat după externare si eliberarea eventualelor retete medicale sau prelungiri ale concediilor medicale;
 2. copia decontului de cheltuieli medicale din perioada spitalizarii;
 3. copia rezultatului anatomo-patologic (dacă nu este înscris în biletul de ieșire/scrisoarea medicală) pentru pacienții cărora li s-a prelevat țesut în scop bioptic. Dacă rezultatul anatomopatologic nu este încp disponibil la externare, pacientul va fi informat asupra datei la care acesta va putea fi ridicat;
 4. certificatul medical, dacă acesta a fost solicitat pentru a fi predat la angajator (conform procedurii specifice de completare și eliberare), precum și specificațiile necesare în vederea prelungirii acestuia;
 5. reţetă medicală gratuită, compensată sau simplă după caz;
 6. bilet de trimitere către alţi specialişti sau pentru diverse investigaţii paraclinice (după caz);
 7. referat medical către serviciile de expertiză (după caz).

Urmarirea pentru o perioada de timp, în condiţii ambulatorii, a pacienţilor externati

 1. pacientul diagnosticat cu o afecţiune cronica este înregistrat în registrul de internari.
 2. se eliberează biletul de externare cu menţionarea urmăririi în ambulatoriu a evoluţiei afecţiunii cronice.
 3. se elibereaza scrisoarea medicală către medicul de familie cu menţionarea afecţiunii cronice şi planul de tratament.
 4. se va menţiona necesitatea înregistrării pacientului în registrul de boli cronice şi monitorizarea acestuia.
 5. se va indica obligativitatea prezentării la medicul de familie cu documentele eliberate de spital.

Pacientul va primi informaţii scrise despre:

 1. afecţiunea de care suferă / posibile complicaţii;
 2. planul de tratament;
 3. obligativitatea respectării indicatiilor de tratament şi regim igieno-dietetic;
 4. prezentarea de urgenţă la medic la orice semn de agravare a bolii.

Pacientul va primi de asemnea informaţii despre monitorizarea și evaluarea afecțiunii, astfel:

 1. ritmicitatea prezentării la control la cabinetul de specialitate din ambulatoriul spitalului;
 2. ritmicitatea prezentării pentru internare şi reevaluare a afecţiunii cu efectuarea pachetului de analize în vederea ajustării planului terapeutic;
 3. respectarea planului terapeutic şi de viaţa.

Regulile și obiceiurile pe care trebuie să le respecte pacienții și însoțitorii pe durata internării în spital

La internare, pacienții vor avea asupra lor:

 1. pijama, halat;
 2. papuci de casă;
 3. produse de igienă personală;
 4. medicamente pentru tratamentul afecțiunilor cronice, unde este cazul (diabet etc);
 5. dacă nu dispon de obiecte personale, acestea sunt oferite de spital

După completarea documentației medicale în cabinetul ambulator sau în camera de gardă

 1. va fi însoțit de către persoana desemnatăcătre garderoba pentru a face baie generală, a se îmbrăca în pijama și papuci;
 2. hainele de stradă se lasă la garderobă, unde sunt aranjate pe umeraj, puse în huse numerotate;
 3. pacientul este conss la salon, urmând circuitul stabilit

La salon

 1. asistenta de serviciu/infirmiera îi prezintă salonul cu anexele și uilitățile sale, obiectele sanitare, mobilierul, aparatura TV, sistemul de iluminare și de alarmare și modul de funcționare;
 2. primește informații privitoare la respectarea normelor de igienă personală și a ambientului din salon, păstrarea curățeniei și a liniștii, inclusiv pe holuri;
 3. primește informații referitoare la codificarea vestimentară a personalului secției pentru identificarea facilă, astfel:
  1. medic și asistent medical - culoare albă, albă cu guler roșu
  2. infirmiera și îngrijitoarea de curățenie – alb cu guler verde, alb cu guler albastru
 4. primește informații cu privire la respectarea orarului de curățenie și a semnificației indicatoarelor de avertizare "Pericol de alunecare", "Atenție la trepte", "cădere cu denivelare", "acces Lift!" pentru prevenirea riscurilor de alunecare, cădere, lovire;

Pacienții sau, după caz, aparținătorii sunt rugați:

 1. să aibă conduita civilizată față de personalul medico-sanitar;
 2. să citească și să respecte drepturile și oblicațiile pacientului afișate la fișierul secției;
 3. să exploateze corect aparatele și utilitățile din cameră, să păstreze integritatea obiectelor sanitare, a lenjeriei și a mobilierului din dotare;
 4. să mențină ușa salonului închisă; aerisirea se va face numai pe geam, de mai multe ori pe zi;
 5. să permită infirmierei să facă curățenie zilnică și să aerisească salonul (rezerva), de câte ori este nevoie
 6. să facă duș zilnic și ori de câte ori este nevoie, să își spele mâinile înainte și după folosirea toaletei, înainte de servirea mesei, la întoarcerea în salon etc. în scopul prevenirii infecțiilor asociate asistenței medicale;
 7. săfolosească pentru igienă obiectele personale (pieptene, periuță și pastă de dinți, produse cosmetice personale);
 8. să respecte programul spitalului privitor la orele de masă, de odihnă și de primire a vizitatorilor, a regulilor ce se aplică în spital;
 9. utilizarea televizorului se va face cu respectarea programului spitalului privitor la orele de masă, de tratament, de odihnă și la volum adecvat mediului spitalicesc, până la ora 21:00;
 10. să nu facă vizite în alte saloane, sănu se așeze pe patul altui bolnav și să nu permită altor pacienți să se așeze pe patul său;
 11. să limiteze pe cât posibil numărul vizitatorilor la maximum două persoane și timpul de ședere a acestora în salon la maximum 30 minute;
 12. să nu permită vizitatorilor să se așeze pe pat;
 13. să nu primească vizitatori cu starea sănătății alterată (viroze, tuse, febră etc);
 14. să respecte instrucțiunile indicate de personalul medical în legăturăcu ora și modul de administrare a tratamentului;
 15. să completeze chestionarul de satisfacție și săîl depună în cutia special amenajată, situată în holul secției;
 16. să nu păstreze în noptieră alimente peste noapte;
 17. ieșirea sau plecarea din spital se face numai cu permisiunea medicilor;
 18. în timpul deplasărilor la consultațiile între secții, pacienții vor folosi peste pijama halate de protecție;
 19. pacientul este informat asupra modului de colectare selectivă a deșeurilor menajere și medicale;
 20. vizitatorii trebuie să respecte orarul de vizite afișat și să fie echipați cu halate și acoperitoare pentru încălțăminte;
 21. se interzice așezarea lucrurilor pesonale ale vizitatorilor pe patul bolnavului, pe masa și pervazul din salon;
 22. este interzisă utilizarea consumatorilor electrici în salon;

La externare

 1. va prezenta asistentei medicale de serviciu/infirmierei camera cu bunurile și utilitățile sale integre și în stare de funcționare; în cazul în care se constată deteriorări ale bunurilor spitalului, pacientul plătește contravaloarea acestora;
 2. primește documentele medicale, depune chestionarul de satisfacție completat în cutia special amenajată în secție, merge la garderobă unde se echipează în ținuta de strada