Print

Consultații

 

Situația

consultațiilor efectuate  în anul 2015 în Ambulatoriul de specialitate și Camera de gardă

 

Nr.Crt. Denumire prestator Număr consultații
1 Ambulator de specialitate 11445
2 Camera de gardă 3294
Total   14739