Blue Flower

Progamări pentru pacienți

 

Programările se fac luni-vineri între orele 10 - 15 .

Numere de telefon contact pentru programări:

Fix: 0267-377600 (intern fișier / 109)

Mobil: 0758-098196

 

Pentru detalii legate de programări la diferite compartimente accesați >>> acest link  <<<

 

Programarea internărilor pentru bolnavi cu afecțiuni cronice

 

La nivelul spitalului există o evidență centralizată a paturilor libere (comunicată  la biroul de internări și la nivelul structurii de primire a urgențelor).

În cadrul acestei evidențe centralizate se va preciza, la nivelul fiecărei secții/compartiment, o identificare a numărului de paturi dedicat urgenţelor şi a celor dedicate internărilor planificabile. Acest aspect este stabilit de către medicul șef de secție/coordonator de compartiment.

Programarea pacienților cu afecțiuni cronice se realizează după cum urmează:

  • telefonic, pacienții având la dispoziție site-ul spitalului, secțiunea contact, în care este precizat numărul de telefon pentru programări
  • direct la biroul de internări, pentru pacienții care au asupra lor bilet de trimitere 
  • on line, de către medicul de familie, medicul specialist din ambulatoriu sau de către pacient, accesând următoarea adresă: www.spitbar.ro

Pacientului i se aduce la cunostinţă  data planificată a internării telefonic/ prin e-mail şi poate verifica data planificată a internării la numărul de telefon 0267-377600.