Print

 

CONDIŢII GENERALE DE INTERNARE:

 

În cazurile de urgenţă nu este necesar biletul de trimitere.

 

 

CONDIŢII GENERALE PENTRU ACORDAREA CONSULTAŢIILOR ÎN AMBULATORIUL INTEGRAT AL SPITALULUI: