Blue Flower

 

CONDIŢII GENERALE DE INTERNARE:

 • Bilet de trimitere de la medicul de familie şi/sau bilet de trimitere/internare de la medicul specialist din ambulatoriu;
 • Card național de asigurări de sănătate;
 • Buletin sau Cartea de identitate;
 • Acte doveditoare a calității de asigurat (adeverință de la locul de muncă, cupon de pensie, cupon ajutor social, etc.);

 

În cazurile de urgenţă nu este necesar biletul de trimitere.

 

 

CONDIŢII GENERALE PENTRU ACORDAREA CONSULTAŢIILOR ÎN AMBULATORIUL INTEGRAT AL SPITALULUI:

 

 • Bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic specialist, cu excepţia urgenţelor şi afecţiunilor confirmate;
 • Card național de asigurări de sănătate;
 • Documentul care dovedeşte calitatea de asigurat a persoanei;
 • Buletin de identitate sau Cartea de identitate; pentru copii: Certificatul de naştere;
 • Pentru eliberarea concediului medical:
  • adeverinţă în care se va menţiona numărul de zile de concediu medical de care a beneficiat salariatul în ultimele 12 luni;
  • formularul de concediu medical iniţial (dacă este cazul).